Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Ara Sınavı 9
1.

Sihizm’in ortaya çıkışına öncülük eden kimdir?

Doğru Cevap: "A" Guru Nanak
Soru Açıklaması

Sihizmin bir inanç grubu olarak ortaya çıkışı bugün Guru Nanak olarak bilinen kişinin, otuz yaşlarında yaşadığı, kendisinin dini bir lider olmasıyla sonuçlanan dini tecrübeden kaynaklanır.

2.

Milel ve Nihal geleneği neyi konu almaktadır?

Doğru Cevap: "E" Müslümanların iletişim içerisinde bulunduğu farklı dinsel ve kültürel grupların tanınmasını ve anlaşılmasını
Soru Açıklaması

Milel ve Nihal geleneği farklı inançların, Müslümanların iletişim içerisinde bulunduğu farklı dinsel ve kültürel grupların tanınmasını ve anlaşılmasını konu almaktadır.

3.

Dinler tarihiyle ilgili yazılmış en eski Türkçe eser olarak kabul edilen Esatir’in yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Şemseddin Sami
Soru Açıklaması

A, C ve D şıkları 20. yüzyılın ilk çeyreğinde dinler tarihiyle ilgili eserler veren kişilerdir. Şehristani, Ortaçağ İslam dünyasının önemli din tarihçilerindendir. Soruda adı geçen eserin yazarı ise Şemsettin Sami’dir.

4.

Cayin kutsal kitap külliyatı (agama) 3 ana bölümden ve altmış kitaptan oluşur.  Bu 3 ana bölüm , aşağıdaki hangi şıklarda doğru olarak verilmiştir ?

Doğru Cevap: "D" I. Purvalar, II Angalar , III Angabahyalar
Soru Açıklaması

Farklı isimlerle bilinen Cayin kutsal kitap külliyatı (agama) 3 ana bölümden ve altmış kitaptan oluşur. I. Purvalar, II Angalar ve III Angabahyalardır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.