Arapçada Mehmûz Fiiller

Arapçada Mehmûz Fiiller

Muzâri fiilden önce gelen (أَ نْ ) edatı, muzâri fiile mastar anlamı kazandırır. Aynı zamanda da fiilin sonunu nasb eder.

 

 

 

 

Muzâri fiilde nasb alâmetleri, fiilin sonundaki dammenin fethaya dönüşmesi, nûnu nisve hariç olmak üzere muzâri fiilin sonuna eklenen nûnların düşmesidir.

ARAPÇADA MEHMÛZ FİİLLER

Sahîh fiiller grubunun üçüncü ögesi olan Mehmûz fiiller ( الأفعال المهموزة ) yapısında hemze bulunan fiillerdir. Mehmûz fiiller, hemzenin fiilin başında, ortasında veya sonunda oluşuna göre üçe ayrılırlar.
İlk harfi, yani fâu’l-fi‘l’i hemzeli olan fiillere mehmûzu’l-fâ (örneğin: أََكَلََ ); orta harfi, yani ‘aynu’l-fi‘l’i hemzeli olan fiillere mehmûzu’l-‘ayn (örneğin: سََأََلََ ); son harfi, yani lâmu’l-fi‘l’i hemzeli olan fiillere de mehmûzu’l-lâm (örneğin: قَرََأ ) adı verilir.

Mehmûzu’l-fâ’nın Mâzî Çekimi

Mehmûzu’l-fâ türünden bir fiil olan أَكَلََ fiili, birinci kalıptandır. Mâzî ve muzâri çekimi aşağıdaki gibidir.

Mehmûz Fiilin Emr-i Hâzır Çekimi

Günlük hayatta çok sık kullanılan أَكَلَْ fiilinin اؤكلْ  u’kul biçimindeki emir formu ve أَكَلَْ ile aynı yapı ve kalıpta olan أَخَذَْ (aldı) fiilinin اْؤْخذْ    biçimindeki emir formu telaffuz zorluğu dolayısıyla çoğu zaman hemzeli ilk heceleri atılmak suretiyle كلْ  kul ve خذْ  huz biçiminde kullanılır.

Buna göre, أكَلَْ fiilinin emr-i hâzır kipinin çekimini şu şekilde düzenleyebiliriz :