Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik

Güz Dönemi (Vize) Sınavında İlk 5 Ünite’den Sorumlusunuz.

Bahar Dönemi (Final) Sınavında 10  Ünite’den Sorumlusunuz.

Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik

 Ünite 1 : Din Eğitimi ile İlgili Temel Kavramlar
 Ünite 2 : Din Eğitiminin Temelleri
 Ünite 3 : İslâm Eğitim Tarihi
 Ünite 4 : Din Eğitimi ve Öğretiminde İlkeler ve Yöntemler
 Ünite 5 : Çocukluk, Gençlik ve Yetişkinlik Dönemi Din Eğitimi
 Ünite 6 : Küreselleşme, Çokkültürlülük ve Din Eğitimi
 Ünite 7 : İletişim Kavramı ve Modelleri
 Ünite 8 : Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde İletişim
 Ünite 9 : Rehberlik Kavramı ve İlkeleri
 Ünite 10 : Din Hizmetlerinde Rehberlik

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.